logo myślę pozytywnie
Podziel się

O projekcie

"Myślę pozytywnie" to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program profilaktyczny

Opracowanie modelowego programu profilaktycznego przygotowującego szkoły i placówki systemu oświaty do prowadzenia działań wśród uczniów i wychowanków związanych z popularyzowaniem wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań.

Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego jest oparty na strukturze modularnej - częściach budujących system wsparcia edukacji na rzecz zdrowia psychicznego o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. Każdy z modułów przewiduje funkcjonowanie submodułów tematycznych, które mogą być dopasowywane do różnych uwarunkowań lokalnych (zróżnicowanych wyzwań i trudności w specyfice zdrowia psychicznego w danym środowisku):

 • kształtowanie konstruktywnych przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne;
 • budowanie konstruktywnego systemu wartości;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
 • przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży.

Opracowanie pakietu skutecznych narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących tematyki zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, skierowanych do uczniów lub wychowanków, nauczycieli i rodziców.

Do końca 2017 nasi eksperci stworzą:

 • zestaw interaktywnych ankiet wspierających działania profilaktyczne szkół.
 • kursy e-learningowe dla nauczycieli, rodziców, uczniów i uczennic.
 • prezentacje multimedialne na potrzeby edukacyjne.
 • pakiety scenariuszy lekcyjnych dla wszystkich etapów edukacyjnych.
 • algorytmy postępowania "W drodze do pozytywnego myślenia”.
 • bazę dobrych praktyk „Myślę pozytywnie, czyli jak?”.
 • aplikację interaktywną „Dziennik wdzięczności”.
Zobacz gotowe materialy

Wydarzenia edukacyjno-informacyjne realizowane w całej Polsce pn. „Liderzy pozytywnego myślenia” są skierowane do nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych. Mają oni przygotować się do adresowania problemów profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach, takich jak:

 • rozwijanie kompetencji miękkich, w tym umiejętności komunikacji społecznej i wewnętrznej.
 • korzystanie z nowych technologii komunikowania tak, by utrzymywać zdrowie psychiczne oraz przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych.
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, które mogłyby prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego.
 • wspieranie rozwoju duchowego, radzenie sobie w obliczu dylematów.
 • przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej oraz w procesie edukacji.
Zapisz się na konferencję
Zgłoś się na szkolenie

Program certyfikacyjny „Szkoła pozytywnego myślenia” ma zachęcić szkoły z całej Polski do uważności na tematykę zdrowia psychicznego i do podjęcia realnych działań na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w tym zakresie. Każda szkoła biorąca udział w akcji otrzyma pakiet pomocy do wykonania zadań wychowawczo- profilaktycznych w zakresie upowszechniania wiedzy i sposobów dbania o zdrowie psychiczne oraz przez rok kalendarzowy jest objęta wsparciem ekspertów z Instytutu Edukacji Pozytywnej w zakresie realizacji działań profilaktycznych w obszarze dobrostanu psychicznego.

Zgłoś szkołę do programu

Kampania edukacyjno-informacyjna wykorzystująca różnorodne narzędzia i kanały dotarcia do odbiorców:

 • spoty promocyjno-edukacyjne na temat zdrowia psychicznego;
 • webinary;
 • 15-odcinkowy program online;
 • artykuły w mediach;
 • e-booki dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Do udziału w kampanii zaproszone zostaną znane osoby: gwiazdy polskiej sceny i estrady. Patronat medialny nad kampanią obejmą ogólnopolskie gazety i magazyny.

W ramach działania powstają materiały obejmujące: dostarczenie wiedzy i doświadczenia z zakresu płciowości człowieka; rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowia i higieny; kształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu życia rodzinnego.

Na bieżąco prowadzimy ewaluację programu w ośrodkach pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi.

O projekcie

Partnerzy medialni:

logo zwierciadło logo sens logo zwierciadło logo super express logo cogito logo gimnazjalista logo junior logo kumpel logo bravo
W górę
O projekcie