logo myślę pozytywnie
Podziel się

Komunikacja bez przemocy - bezpłatne szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

Dlaczego warto przyjaźnić się z żyrafą - komunikacja bez przemocy dla nauczycieli i rodziców:

Co należy wiedzieć przed zgłoszeniem placówki?

 • Program skierowany do: przedszkoli i szkół podstawowych
 • Program jest całkowicie bezpłatny - współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Program realizowany w ramach projektu “Myślę Pozytywnie 2019”
 • W ramach programu szkoleniowego placówka otrzymuje bezpłatne szkolenie dla rady pedagogicznej oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przez min. 2 nauczycieli szkolenia dla grup rodziców.
 • Nauczyciele prowadzący szkolenia otrzymają szczegółowy program spotkania z rodzicami oraz pakiet pomocy do zajęć.
 • Placówka otrzymuje poradnik dla nauczyciela oraz poradnik dla rodziców.
 • Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Program szkolenia dla rady pedagogicznej

Celem szkolenia będzie:

 • dostarczenie wiedzy potrzebnej do wprowadzenia i stosowania mediacji rówieśniczej w szkole,
 • poznanie i praktyczne zastosowanie podstawowej wiedzy z zakresu Porozumienia bez Przemocy,
 • pogłębienie kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji z drugą osobą w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie, budowanie relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb.

Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi.

Program szkolenia:

 • Klimat szkoły. Co sprzyja budowaniu pozytywnego klimatu w klasie i szkole?
 • Zasoby szkoły i moje własne - odkrywamy i wykorzystujemy.
 • Komunikacja – co jej sprzyja i co ją utrudnia.
 • Zdolności interpersonalne nauczyciela – w relacji do ucznia, rodzica i grona pedagogicznego.
 • Konflikty – samo zło czy nieunikniona część życia? Skąd one się właściwie biorą?
 • Zarządzanie konfliktem – wygrywa silniejszy czy dzielę się wygraną?
 • Porozumienie bez przemocy w szkole, czyli jak zaprzyjaźnić się z żyrafą.
 • Model 4 kroków w języku serca – obserwacja, uczucie, potrzeba i prośba.
 • Emocje - od bezsilności do poczucia sprawczości i mocy.
 • Empatia: jak poczuć i zrozumieć drugiego człowieka.
 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb. Jak dostrzec potrzeby ukryte za trudnymi komunikatami.
 • Komunikat pozytywny i koncentracja na pozytywach- jak słowa wpływają na nasze relacje z innymi.
 • Jasne granice - wyznaczanie bezpiecznej przestrzeni dla dziecka i siebie.
Szkolenia
W górę
Szkolenia