Podziel się

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Zapraszamy szkoły, placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne do skorzystania z bezpłatnych szkoleń certyfikacyjnych "Liderzy Pozytywnego Myślenia". Szkolenia zapewniają kompleksowe przygotowanie kadry szkół i placówek oświatowych do realizacji aktualnych zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Programu Zdrowia w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. Udział w programie pozwoli Państwu lepiej przygotować swoją placówkę do tworzenia i wdrażania nowoczesnych programów profilaktyczno-wychowawczych.

Korzyści ze szkolenia "Liderzy Pozytywnego Myślenia":

  • 12 godzin szkolenia dla rady pedagogicznej/kadry placówki
  • certyfikaty dla wszystkich uczestników potwierdzające udział w programie
  • praktyczne narzędzia wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, również w sytuacjach kryzysowych: depresjach i stanach depresyjnych
  • udział w ogólnopolskim projekcie zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowywanym przez grono ekspertów
  • projektowanie działań w zakresie zdrowia psychicznego, dopasowanych do potrzeb indywidualnej szkoły i jej programu wychowawczo-profilaktycznego
  • Liczba miejsc w programie ograniczona!

  • Szkolenie oraz wszystkie materiały bezpłatne. Szkolenia odbywają się w szkole zgłoszonej do programu.
  • Zgłoś szkołę do programu: a.bremer@instytutep.pl

Blok 1. Działania profilaktyczne w szkole

Współczesne wyzwania profilaktyki stojące przed nauczycielami XXI w.

Nauczyciel jako autorytet we współczesnej szkole. Budowanie autorytetu opartego na relacji.

Blok 2. Praktyczne narzędzia wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Nowe metody i narzędzia oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w kluczowych obszarach zdrowia psychicznego

Blok 3. Diagnoza potrzeb i projektowanie działań nakierowanych na wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Projektowanie, planowanie i wdrażanie efektywnych działań profilaktyki zdrowia psychicznego dopasowanych do potrzeb określonej społeczności szkolnej

Sposoby i źródła wsparcia szkolnych realizatorów programów profilaktycznych (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów)

Blok 4. Ewaluacja i monitoring działań

Praktyczna ewaluacja programów profilaktycznych i badanie ich efektywności

  • Zgłoś szkołę do programu: a.bremer@instytutep.pl

Szkolenia
W górę
Szkolenia